Monday, November 22, 2010

Nilai Kemanusiaan dan Setiakawan

Kami tidak perlu membuat perancangan besar untuk meredah lebuh raya Utara Selatan menuju ke Ipoh. Sudah bertangguh beberapa kali juga sebelum kami dapat berkumpul dan bergerak ke utara Semenanjung demi rasa setiakawan terhadap sahabat yang telah lama menderitai kanser. Amirul

No comments: