Monday, March 28, 2016

pada suatu detik yang tak kutahu makna waktu

Pada suatu detik yang tak ku tahu makna waktu
(Himbauan kepada Rahimidin Zahari)
Dengan apakah dapat kusampaikan 
cerita tentang kawan-kawan 
dan pesta sini sana.
Pada angin berpuput
atau sungai menghilir
Pada merpati melayang
atau helang melanglang?
Muara tak sampai ke laut
Laut tak jejak ke langit
Puisi hilang makna
Pujian pun tiada harga
Segala yang nyata 
telah sirna.
Yang tinggal hanyalah doa.

UM 29 Dis 2015

No comments: