Saturday, February 12, 2011

Kuliah Kritikan

Pendekatan Moral
Mohamad Saleeh Rahamad

Konsep pendekatan moral
Pendekatan moral dianggap sebagai kritikan sastera yang tertua iaitu sejak zaman Greek lagi apabila Xenophanes dan Heraclitus sekitar 500 tahun sebelum Masihi mengecam Homer yang gemar menceritakan kisah "tidak senonoh serta bohong" tentang dewa-dewi sebagaimana diungkapkan oleh Plato (Andre Hardjana, 1981: 1). Apabila persoalan unsur tidak senonoh dan pembohongan menjadi tumpuan perbincangan di dalam sesebuah karya, pastilah aspek isi yang diutamakan. Karya itu akan diberi nilai yang tinggi sekiranya nilai moral diutamakan atau kebenaran dipelihara yang seterusnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat (Holman dan Harmon, 1986: 313; Atar Semi, 1993: 72).
Kritikan ini tergolong dalam kritikan judicial atau penghakiman, yakni suatu usaha menganalisis karya sastera berdasarkan ukuran yang objektif, atau disebut juga kritikan normatif. Maksudnya, satu ukuran telah tersedia secara normatif sebelum sesebuah teks dinilai. Karya itu mendapat nilaian berdasarkan ukuran moral yang ditetapkan oleh pengkritik, sama ada ukuran itu bersifat moral individu mahupun moral kemasyarakatan. Pendekatan ini sudah tidak lagi mengakui kemandirian teks sebagai sebuah karya sastera yang hidup dan berkembang, sebagaimana asas kritikan induktif. Malah boleh dikatakan pendekatan ini bukannya mengkaji kesasteraan (literariness) per se tetapi mengkaji aspek bukan sastera iaitu moraliti.
Tanggapan bahawa sastera perlu bermoral ditegaskan antara lain oleh John Gardner yang mengatakan bahawa sastera yang sebenar (true art) ialah sastera yang bermoral, yang bertujuan memperelok kehidupan manusia, bukan merosakkannya. Sastera yang remeh-temeh tidak mempunyai makna dan nilai kecuali jika karya itu dapat menyumbangkan kebaikan kepada kehidupan manusia. Malah, karya yang membawa keburukan seperti karya para nihilis dan sinikal bukanlah sastera sama sekali. Sastera baginya ialah yang serius dan bermanfaat (John Gardner, 1978, 5--6).
Horace (65 SM--8 SM) seorang Roman yang tipikal dalam pandangan tentang fungsi sastera menyatakan bahawa penyair ialah seorang dermawan dalam masyarakatnya, dan peranannya adalah untuk tujuan keagamaan dan moral. Penyair disifatkan sebagai seorang perantara tidak rasmi antara manusia dengan tuhannya. Malah kedudukannya dimuliakan sebagai pembina tamadun manusia hingga satu peringkat pernah disamakan dengan tuhan ( Ramawadh Dwivedi and Vikramaditya Rai, 1968, hal. 67).
Menurut John Gardner (1977: 19), walaupun karya sastera perlu dinilai dari segi moralnya, tidak pula bermakna setiap yang berunsur didaktik adalah bermoral. Sastera yang sebenar ialah sastera yang sesungguhnya mencari dan menganalisis aspek nilai dengan jujur dan sesuai dengan jiwa, bukannya dalam bentuk penekanan atau penguatkuasaan undang-undang. Sastera yang bermoral menguji nilai aksi manusia yang berdasarkan penerimaan perasaan, bukannya berdasarkan undang-undang.
Demikian juga Atkinson (1969:10--12); beliau menyatakan bahawa moraliti merupakan satu set kepercayaan yang dipegang dalam sebuah masyarakat tentang manusia dan perilakunya, yakni berkaitan dengan apa-apa yang patut dilakukan. Bagaimanapun, tidak semua kepercayaan yang berkaitan dengan manusia dan perilakunya dianggap termasuk dalam moraliti; moraliti sebaliknya perlu dibezakan daripada undang-undang, adat, tingkah laku, dan politik walaupun perbezaannya tidaklah terlalu tajam. Undang-undang diperkenalkan oleh parlimen dan dikuatkuasakan oleh mahkamah, tetapi parlimen dan mahkamah secara logiknya tidak boleh membuat undang-undang moral.
Dalam konteks ini, wujud pandangan yang bercanggah kerana ada pihak yang mengiktiraf moraliti masyarakat sebagai suatu bentuk moral yang harus diakuri. Ahli-ahli falsafah membahagikan moraliti kepada dua bentuk iaitu moraliti masyarakat dan moraliti individu. Moraliti masyarakat mementingkan masyarakat, bukannya individu, sebagai matlamat moraliti, manakala moraliti individu atau etika individualisme mementingkan individu lebih daripada masyarakat (Abdul Rahman Arrof, 1986: 1)
Moraliti masyarakat berkait dengan tatahukum, tatasusila, tatatertib masyarakat yang ditetapkan oleh autoriti dalam masyarakat tersebut. Dalam sesebuah masyarakat terdapat perkara yang diizinkan dan yang ditegah untuk memelihara keamanan atau ketertiban sosial (social order). Antara ahli sosiologi moral yang menyokong kewujudan moraliti sosial ialah Thomas Hobbes. Hobbes yang melihat masalah moraliti sebagai masalah keamanan sosial berpendapat, tanpa peraturan sosial, akan wujud satu bentuk keadaan konflik tidak berputusan, pertempuran dan pertelingkahan yang mengakibatkan kehidupan menjadi "jahat, bersifat binatang dan singkat". Oleh itu, individu bertanggungjawab mematuhi pemerintah sebagai autoriti moral (Ibid.)
Moraliti sosial boleh ditanggapi sebagai bersifat dogmatik, autoritarian dan doctrinaire. Oleh sifatnya yang demikian, moraliti jenis ini menerima tentangan kerana tidak membenarkan individu membuat pilihan berdasarkan pertimbangan rasional peribadi dan tidak membenarkan seseorang individu mengkritik moraliti yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Masalah juga akan timbul apabila dibuat perbandingan antara masyarakat yang berlainan kebudayaan dan undang-undang. Akibatnya mungkin akan timbul pertentangan, pergeseran dan peperangan apabila setiap pihak mendakwa moraliti merekalah yang benar. Malah apabila moraliti itu ditanggapi dalam zaman yang berubah mungkin akan timbul pula percanggahan antara penguatkuasaan dengan penerimaan masyarakat. Contohnya diskriminasi ras seperti yang berlaku di Afrika Selatan semasa Rejim Aparteid dahulu pastinya tidak lagi dapat diterima oleh pencinta keadilan sosial. Ringkasnya, moraliti sosial masih tidak dapat diterima secara mutlak disebabkan sifat relativisme yang mendasari moraliti itu sendiri.
Moraliti individu atau etika individualisme pula mengabsahkan peranan individu sebagai hakim tentang moraliti tingkah lakunya; dan pertimbangan moralnya berasaskan kemahuan dan sentimen peribadi. Etika individualisme merupakan penentang utama kepada moraliti masyarakat. Dalam etika ini egoisme merupakan satu daripada pecahannya. Etika egoisme berpendapat, masyarakat bukanlah matlamat moraliti sebaliknya moraliti ialah kepentingan diri, pemeliharaan diri, mengasihi diri, dan kesedaran diri (Abdul Rahman Arrof, 1986: 10). Dengan pendirian yang sebegitu rigid dan self-centredness pastilah wujud pula penentangan terhadapnya. Misalnya Immanuel Kant dan Richard Hare menyatakan, "sesuatu peraturan atau prinsip moral mesti diambil tindakan oleh setiap orang, iaitu peraturan atau prinsip itu mestilah disejagatkan." Kelemahan egoisme dapat dikesan apabila pertimbangannya hanya menguntungkan dirinya sendiri sedangkan orang lain tidak mendapat apa-apa.

2 comments:

Anonymous said...

Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing, great written and include
approximately all important infos. I would like
to look extra posts like this .

Also visit my webpage: ford ranger

Anonymous said...

Everything is very open with a very clear explanation of the challenges.
It was definitely informative. Your website is extremely helpful.
Thank you for sharing!

Feel free to surf to my webpage; ranger forum